Hier zullen met regelmaat artikelen verschijnen die ons leren hoe we naar Gods woord moeten kijken. Eerst zullen we een inleiding tot de Schrift aanreiken en haar betrouwbaarheid beschrijven, vervolgens willen we de hoofdlijnen van de onderscheiden Bijbelboeken afzonderlijk behandelen.

Dit project zal uiteraard een lange looptijd hebben. We nodigen u daarom uit deze site regelmatig te bezoeken.

Eventuele vragen of opmerkingen zal ik proberen te beantwoorden, dit afhankelijk van de mij beschikbare tijd.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *