Zacharia, profeet die verre dingen ziet

Zacharia is een profeet die van de Heere God opmerkelijke vergezichten heeft ontvangen. Hij beschrijft niet alleen dingen die met zijn eigen tijd en leven te maken hebben. Zacharia ziet ver de toekomst in. Hij ziet zelfs nog verder vooruit dan de tijd waarin we nu leven.

Het was een uitdaging om dit profetische boek in een serie preken te bespreken. Ik hoop dat u er door gezegend wordt.

Bijbeltekst Thema            Audio
 1 Zacharia 1:1-6 Oproep tot bekering
 2  Zacharia 1:7-17  De ruiters
 3 Zacharia 1:18-2:13  Gezicht, horens en smeden
4 Zacharia 3:1-10  De Spruit, knecht van God
5 Zacharia 4:1-14  De kandelaar en de twee olijfbomen
6 Zacharia 5:1-11 De vliegende boekrol
7 Zacharia 6:1-15  De vier wagens
8 Zacharia 7:1-14  Meer dan vasten
9 Zacharia 8:1-8  Beloofde zegeningen                          Helaas niet compleet-5 min
10 Zacharia 8:9-13  Het huis van Juda
11 Zacharia 8:14-23  Beloofde zegeningen
12 Zacharia 9:1-17  Bestraffing van volkeren
13 Zacharia 10:1-12  De Heere zal Israël verlossen
14 Zacharia 11:1-17  Twee herders
15 Zacharia 12  Alle wegen leiden naar Jeruzalem
16 Zacharia 13:1-6  Bedreigd door de volken van de aarde
17 Zacharia 13:6-9  De beproefde rest
18 Zacharia 14:1-9 Openbaring op de Olijfberg
19 Zacharia 14:10-14  Het Koningschap van de Heere Jezus
20 Zacharia 14:15-21 Toekomst voor Jeruzalem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *