Thessalonicenzen en de eindtijd

Opname, grote verdrukking, eindtijd, antichrist het zijn onderwerpen die we regelmatig voorbij zien komen. Er wordt veel over gespeculeerd. Er is veel geroep en sensatiezucht. In deze serie preken worden we bepaald bij wat de Bijbel daarover onderwijst. Verrassend actueel boeiend maar zeker ook met duidelijke waarschuwing. Ook komt het onderwerp ‘de toorn van God’ helder naar voren. De gemeente is niet tot toorn gesteld, maar wat is dan de bedoeling van Gods toorn?

Bijbeltekst Thema Audio
1 Thessalonicenzen
1 1 Thess. 1:1-4 Even voorstellen, de afzenders
 2 1 Thess. 1:4-10  Navolgers van de Heere
 3 1 Thess. 1:9-10  De opgewekte Zoon
 4 1 Thess.2:1-12  Verlost van de toorn
5 1 Thess. 2:13-20  De Schrift geopend
6 1 Thess. 3:1-13  Ontmoeting en trouw
7 1 Thess. 4:1-8  Geroepen tot heiliging
8 1 Thess. 4:9-12  Correctie in liefde
9 1 Thess. 4:13-18  De opname van de gemeente
10 1 Thess. 5:1-11  Wees wakker en waakzaam
11 1 Thess. 5:12-15  Zonder heiliging zal niemand de Heer zien
12 1 Thess. 5:16-18  Het morele kompas is kwijt
13 1 Thess. 5:19-22  Beproef alle dingen
14 1 Thess. 5:23-28  Paulus wenst ons iets toe
2 Thessalonicenzen
15 2 Thess. 1:1-5 Volharding in al uw vervolgingen en verdrukkingen
16 2 Thess. 1:6-12  Een rechtvaardig oordeel
 17  2 Thess. 2:1-12 (1)  Gemeente in verwarring
18  2 Thess. 2:1-12 (2) De Antichrist
19  2 Thess. 2:1-12 (3)  Wat is de weerhoudende macht
20  2 Thess. 2:13-17  Opwekking tot standvastigheid
21  2 Thess. 3:1,2  Voorbede
22  2 Thess. 3:1-8 De Heere zal u versterken
23 2 Thess. 3:3-18 Het voorbeeld van de apostelen

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *