Openbaring van Jezus Christus

De Apocalyps

Openbaring is een onthullend boek. De spreker is door dit boek gefascineerd en heeft daar veel studie aan gewijd. De resultaten daarvan zijn te vinden in het dagboek, zie elders op deze site, een studie met Dolf van de Vegte voor Family7 en deze serie preken.

Openbaring onthult ons de finale afloop van de wereldgeschiedenis. Daarin komen drie groepen mensen naar voren: de Gemeente, het volk Israël en de overige mensen.

De gemeente wordt opgenomen, voordat Gods oordelen de wereld zullen teisteren. God brengt Zijn kinderen in veiligheid, zoals iedere vader doen zou.

De mens die zich verhard heeft zal veel van de in dit boek beschreven plagen ontvangen. Ook Gods volk zal daaronder leiden. Het zal voor hen een periode zijn, zoals we die in het Oude Testament m.n. in het boek Richteren lezen. Onderdrukking totdat het volk tot God roept, waarop Hij een richter stuurt die weer vrede brengt. De nood voor Gods volk zal ongekend worden, dat te schrijven nadat de wereld de holocaust heeft gezien, zegt boekdelen. We hebben het dan over de zogenaamde Grote Verdrukking, ook wel de 70e week van Daniël, of wel de tijd van Jacobs benauwdheid genoemd. Daaruit zal een rest van Gods volk gered worden. Zij zullen tot de Here roepen en de Messias zal van de hemel neerdalen en zoals in het verleden als richter de vrede brengen.

Voor hen en de dan overgebleven wereldbevolking zal de wereld een andere tijd tegemoet aanbreken. De Messias van Israël, de Here Jezus zal Zijn koninkrijk oprichten en duizend jaar zal Zijn rijk duren.

Het boek Openbaring onthult ook de vreselijke tegenstand van de Satan. Hij zal geïncarneerd in de antichrist een schrikbewind voeren, zoals de wereld niet eerder gezien heeft  en daarna ook nooit meer zien zal.

Boven alles wordt openbaar dat de woorden van Jezus waar zijn: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Die macht zal Gods plan tot voltooiing brengen. Moge de Here deze prekenserie zegenen aan iedere luisteraar.

Maranatha, Jezus zal zeker komen!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *