Gods verbonden

In de Bijbel komen we verschillende verbonden tegen. Het is de weg waarlangs de Heere God aan ons mensen Zijn plan en heilsgeheim wil openbaren. Iedere nieuw verbond onthult ons weer een stapje van het grote plan dat Hij heeft. Hieronder treft een een serie preken waarin de verbonden worden besproken.

Bijbeltekst Tekst Audio
 0  Ef. 2:1-17 Inleiding
 1  Gen. 3:1-21  Adamitisch verbond 1
 2  Gen. 3:14-21  Adamitisch verbond 2
 3  Gen. 8:22-9-17  Noachitisch verbond
4  Gen. 12:1-4
Gen. 17:1-14
Abrahamitisch verbond
5 Exodus 19:1-8 Ex.20:1-17  Nieuw administratie VS;

Mozaïsch verbond

6 Deut. 30:1-9 Het Palestijnse- of Moabitisch verbond
7

 Psalm 132; 2 Samuel 7:10-17

Het Davidische verbond
8 Jeremia 31:27-40  Het Nieuwe verbond 1
9 Jeremia 31:31-34 Het Nieuwe verbond 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *