Gods verbonden

In de Bijbel komen we verschillende verbonden tegen. Het is de weg waarlangs de Heere God aan ons mensen Zijn plan en heilsgeheim wil openbaren. Iedere nieuw verbond onthult ons weer een stapje van het grote plan dat Hij heeft. Hieronder treft een een serie preken waarin de verbonden worden besproken.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *