Brief aan de Romeinen

 

Volgnr Bijbeltekst Thema Audio
01 Rm. 1:1-7 Wie is Paulus
 02 Rm. 1:8-17 Paulus verlangen naar Rome
 03 Rm. 1:16-17 De kern van de brief
04 Rm.1:18-23 De schuld van de heidenen
05  Rm. 1:22-32 Zonde en straf
06  Rm. 2:1-11 Rechtvaardigheid en het oordeel van God
07  Rm. 2:12-29 De wet en de besnijdenis
08  Rm. 3:1-20 Joodse voorrechten en trouw van God
09  Rm. 3:21-31 De gerechtigheid van God en de dood van Jezus
10 Rm. 3:21-4:12 Door het geloof gerechtvaardigd
11 Rm. 4:13-25 Abraham door het geloof gerechtvaardigd
 12  Rm. 5:1-11  Verzoening met God
 13  Rm. 5:12-21  Adam en Christus
14 Rm. 6:1-14 Met Christus gestorven en opgewekt
15 Rm. 6:15-23 Tweeërleidienst
16 Rm. 7:1-12 Betekenis van de wet
17  Rm. 7:13-26 Strijd van wet en zonde
 18  Rm. 8:1-11 Leven door de Geest
19 Rm. 8:12-17 Geest van God
20 Rm. 8:18-25 De hoop van Gods kinderen (1)
21 Rm.8:26-34 De hoop van Gods kinderen (2)
22 Rm. 8:31-39 De zekerheid van het geloof
23 Rm. 9:1-18 De verkiezing van Israël
24 Rm. 9:19-31 Hadden Adam en Eva een echte keus?
25 Rm. 9:30-10:3 Behoud v an de heidenen en de dwaling van Israël
26 Rm. 10:1-15 Gerechtigheid uit geloof
27 Rm. 10:9-21  Hoor Israël
28 Rm. 11:1-10 Israel slechts ten dele verworpen
29 Rm. 11:11-24 De struikeling van Israël
30 Rm. 11:25-36 Een geheimenis
31 Rm. 8:6-11 Resumé, hebben we de Geest van de Vader
32 Rm. 11:25-36 Israël, diepe verdorvenheid
33 Rm. 12:1,2 Een redelijke eredienst
34 Rm. 12:1-21 Bewijsstukken
35 Rm. 13:1-14 Gedrag en overheid
36 Rm. 14:1-12 Gedrag en ongelovigen
37 Rm. 14:13-23 Gedrag en broeders
38 Rm. 15:1-13 Volharding en hoop
39 Rm. 15:14-24 Mijn roem
40 Rm. 15:25-33 De God van vrede
41 Rm. 16:1-15 De groeten van Paulus
42 Rm. 16:16-20 Heilige kus
43 Rm. 16:21-27 Tertius groet u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *