Het Grote Verschil

Van de hand van Hendrik Schipper is een nieuw boek verschenen: “Het Grote Verschil”. Dit boek handelt over “God en de Godsdiensten en religies van de wereld”. De schrijver betoogt in zijn voorwoord dat er niet allen een opdracht is om de blijde boodschap bekend te maken, maar dat de Here Jezus ook gewaarschuwd heeft voor dwaalleraren die zullen komen. Op het eerste zijn we doorgaans meer gefocust dan op het tweede, dat is een risico. De Here Jezus vraagt zich zelfs af of er bij Zijn terugkomst op aarde nog wel gelovigen zijn op aarde. Veel landen zijn bereikt met het evangelie, maar in veel landen zien we ook een terugloop. Veel van die terugloop hangt samen met tanend gezag van de Bijbel.

Wanneer je godsdiensten en religies met elkaar vergelijkt dan moet je ook een norm stellen, een soort van toetssteen. Hendrik Schipper legt op enkele pagina’s uit waaraan religies volgens zijn inzichten genormeerd moeten worden. De Bijbels is daarbij voor hem voluit gezaghebbend. Na die introductie bespreekt hij een veelheid aan religies en sekten en legt die naast de meetlat van de Bijbel.

Het boek geeft daarmee een uitgebreid inzicht in godsdiensten als de Islam, Het Boeddhisme, het Hindoeisme, maar ook het Jodendom en het Rooms-Katholicisme worden besproken, daarnaast nog vele anderen.

We komen in onze multiculturele samenleving regelmatig mensen tegen met een andere godsdienst dan de onze. Meestal weten we daar maar weinig van. Het boek van Hendrik Schipper geeft ons een eerste aanzet om meer van die ander te begrijpen en laat ons duidelijk zien welke het Grote Verschil is tussen elke andere religie en het geloof in Jezus Christus.

ISBN 978-94-91382-24-6          Paperback pag. 327 – Prijs € 15,00