Galaten

De brief van Paulus aan de Galaten is een buitengewoon actuele. We horen vandaag regelmatig dat we ons aan Joodse wetten moeten houden, de Sabbath moeten onderhouden en ook weer de Joodse feesten moeten vieren. Nu hebben deze zaken zeker een heilshistorische betekenis. We kunnen veel leren van de inhoud en de betekenis van deze instellingen. Daar blijft het dan bij, wanneer we menen deze instellingen weer te moeten onderhouden, dan maken we Jezus Christus tot een zondaar. Heel stevige taal van Paulus, daar moeten we niet aan denken.