Namen van God

We hebben een heel beperkt zicht op de grootheid van onze God, de Schepper van de hemel en de aarde. We zouden veel meer onder de indruk van hem kunnen komen als we hem beter zouden leren kennen. Ik geloof dat het daarom van belang is dat we Zijn namen goed leren te waarderen. De naam van God is niet alleen een klank waardoor we iets van Hem of tot Hem uitspreken. Zijn naam houdt ook een beschrijving in van wie en hoe Hij is. In de navolgende Bijbelstudies leren we meer van e rijkdom van Zijn naam. Volgens de Joden heeft de Heere God zelf 70 namen, er is dus veel te leren.

Tekst:

01 Elohim-JHWH

02 El shaddai

Audio:
01) Elohim-JHWH

 

02) El shaddai