Eén Heer, één geloof, één doop

Over dopen op belijdenis en over het besprengen van zuigelingen is veel te doen. Het gesprek hierover zal zolang we in dit aardse onze voortgang hebben wel nooit tot zwijgen komen. Toch is mijns inziens de Bijbel hier helemaal niet zo onduidelijk over. Wellicht wordt u geholpen met de hieronder gevoegde studie over dit onderwerp.

The specified gallery is trashed.

Doopdocument