Bijbelstudie

Laten we eerlijk zijn, Bijbelstudie wordt niet zelden flink verwaarloosd en kennis van Gods woord is dikwijls zeer matig en oppervlakkig. De profeet schrijft dat Gods volk ten onder gaat door gebrek aan kennis, Hosea 4:6. Die tekst is wel bekend. Maar om wat voor kennis gaat het? Waarvan heeft het volk te weinig kennis? Dat staat in Hosea 4:1 er is ‘geen kennis van God in het land’.  Ook is het tweede deel van Hosea 4:6 niet zo bekend, daar lezen we: ‘omdat u de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen’. Ja, wie kennis van God verwerpt, verwerpt ten diepste Hemzelf daarmee.

Ik zal op deze plek daar niet verder op ingaan, neem de tijd om rustig zelf de consequenties van Hosea 4:6 te overdenken.

Wel wil ik studies toevoegen die nodig zijn om meer kennis van God en Zijn Woord te krijgen. Ik hoop en bid dat we daarmee beter als ‘priester’ naar buiten zullen treden.

Galatenbrief 01

Tekst-bestanden Audio-bestanden
De Gemeente Een lichaam
Een gebouw
Een broederschap
Een bruid
De Doop Document over de doop
Dood en eeuwig leven Inleiding
Na ons sterven
Verzorging van overledenen
Wanneer Christus terugkomt
Namen van God 01 Elohim-JHWH
02 El shaddai
Hoeveel dagen bleef Jezus in het graf? Drie dagen en drie nachten
Galaten Inleiding: Wie was Paulus? Inleiding: Wie was Paulus? x.mov bestand
Nog in voorbereiding Het gezag van de apostel Powerpoint
Nog in voorbereiding Voor de wet gestorven Powerpoint
Nog in voorbereiding De vrucht van de Geest Powerpoint