Ton Stier

33 jaar lang mocht ik mij als directeur van Israël en de Bijbel inzetten voor de verspreiding en onderwijs van Gods Woord.

In Bolivia, waar mijn vrouw Gerda en ik ooit zendingswerk deden, sprak de Heere mij op bijzondere wijze aan met de woorden van Ezechiël 34:6: “Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel; over de gehele aarde zijn mijn schapen verstrooid zonder dat er iemand is die naar hen vraagt of ze zoekt.” Ik besefte voor het eerst dat het hart van de Herder Israëls nog altijd naar Zijn schapen uitgaat. Sindsdien heb ik mogen ervaren dat het liefhebben van de Heere, inherent is aan het liefhebben van Zijn volk, alsmede het liefhebben van het Woord dat hun profeten en apostelen hebben mogen voortbrengen en waarin zijzelf zo’n belangrijke rol kregen toebedeeld.

Sinds juni 2018 heb ik mijn functie mogen overdragen aan onze zoon Christian Stier. Met dankbaarheid en verwondering zie ik hoe de verspreiding van Gods Woord sindsdien voortgang vindt. Zo is de backpackbijbel een prachtig nieuw initiatief dat de Heere David van Wijck en Christian op het hart heeft gelegd. Deze Bijbel wordt verspreid onder jonge Israëli’s, die na hun diensttijd backpackend de wereld intrekken en niet zelden verstrikt raken in drugs, alcohol en allerlei Oosterse religies. Geweldig om juist deze, vaak getraumatiseerde groep jongeren, hun eigen Boek terug te geven*

Zij het wat meer van een afstand, mogen mijn vrouw ik betrokken blijven bij het werk dat als het ware door onze aderen stroomt: Gods Woord voor Gods volk.

* zie voor meer informatie: https://www.israelendebijbel.nl/k/n796/news/view/11385/9945/sponsor-een-backpackbijbel.html
Hieronder artikelen van Ton Stier

Israël en de wereldwijde klimaatsverandering

Heimwee naar het land

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *