Opname van de gemeente

Over dit onderwerp is veel te doen. Ik geloof dat de opname zal plaatsvinden voor de Grote Veerdrukking die komen gaat. Sommige mensen vinden dat oneerlijk. We zouden voor die verschrikkelijke tijd de aarde mogen verlaten en de rampspoed aan Israël laten. Wie dit zegt moet zich realiseren een emotioneel argument te gebruiken. Ik wil de Bijbel onderzoeken, Gods woord behoort toch het laatste woord te hebben. Er is een verschil tussen Gods volk Israël en de gemeente. De eerste heeft een aardse toekomst, het Messiaanse rijk, de gemeente heeft een hemelse toekomst, het Vaderhuis. Zo is er ook verschil in vervolging. De gemeente wordt in de huidige tijd vervolgd. De boze wil ons ontmoedigen en het getuigenis tot zwijgen brengen. Dit is een totaal andere zaak dan wat in de Grote Verdrukking staat te gebeuren. In die vreselijke tijd gaat het niet om de boze die de gemeente vervolgt. Het gaat om de oordelen van God die over de aarde zullen komen. In Openbaring 6:16,17 lezen we duidelijk:

“En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?” 

Let op het woordje ‘toorn’, die toorn wordt zonder terughoudendheid over de wereld uitgestort. De wereld wordt daarmee gestraft en Israël zal op deze manier gelouterd worden. We kunnen denken aan de tijd van de Richteren. Het volk week af van Gods weg, daarop kwam Gods toorn, meestal zin de vorm van vijandelijke legers en overheersing. In grote nood riep het volk tot God. God zond hen dan een richter. Straks zal vanuit grote nood het volk opnieuw tot de Heere roepen. God zal de laatste en grote Richter van de hemel zenden, onze Heere Jezus, de Messias van Israël. Deze zal het Davidische koningschap herstellen, dat beloofde Messiaanse rijk. De gemeente is dan al een tijdje in het Vaderhuis opgenomen.

Uiteindelijk zal een rest van Israël behouden worden, zoals we in b.v. Romeinen 9:27 lezen:

“slechts het overblijfsel zal behouden worden”

Sla met deze informatie 1 Thessalonicenzen 1:10 op, dan lees je:

“en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn”. 

Zo lezen we ook in 1 Thessalonicenzen 5:7

Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus” 

De enige weg om voor Gods toorn bewaard te blijven is via deze weg, Jezus Christus. Een weg die zowel voor Joden als niet Joden de enige is. Wie tot die gemeente hoort wordt opgenomen, voor hen die achterblijven breekt dan die vreselijke tijd aan. Aansluitend op die vreselijke tijd zal voor het gelovig overblijfsel van Jacob een zegenrijke periode aanbreken.

Hieronder een aantal artikelen die ons meer leren over die geweldig aanstaande gebeurtenis: de opname van de gemeente.

01) De belofte

02) Het geheim

03) De gebeurtenis

04) Welk moment

05) Welk moment

06) Parouse en epifanie