Verzoeking van de mens door de tijdgeest. (5)

Verzoeking van de mens door de tijdgeest “Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken … Continue reading Verzoeking van de mens door de tijdgeest. (5)