Drs. Abraham de Zwart

Kort curriculum vitae drs. Abraham de Zwart 

1991-2012 directeur Benchmark Facility Management B.V., Amersfoort,  raadgevend bureau  bedrijfskundig advies en corporate facility management.

1994-2011 Lector Corporate Performance Management. European Master Facility Management, University of Greenwich, Londen /  Hogeschool Saxion IJselland, Deventer. 

1977–2007 Docent bedrijfskunde: 2005, Hogeschool Utrecht Amersfoort, Institute for Business Administration;  2004, Hoge­school Utrecht/ Kennissatelliet/ Academie Diede­noort, Amersfoort; 1991, Hogeschool Diedenoort Wageningen.

1987-1991 afdelings-directeur Centrale diensten ABN AMRO BANK, hoofdkantoor Amsterdam,  beleidsontwikkeling, beleidsbepa­ling, corporate facility management.

1977-1987 senior organisatieadviseur/ beleidsontwikkelaar Directoraat Personeel ABN BANK, hoofdkantoor Amsterdam, projectmanagement, organisatieonderzoek, sociaal beleidsplan. 

Doctoraal bedrijfskunde (1977) Interuniversitaire Interfaculteit Bedrijfskunde Delft (Erasmus Universiteit Rotterdam); kandidaats westerse sociologie Rijksuniversiteit Leiden (1974), propedeuse westerse sociologie, Nederlandse Economische Hogeschool Rotterdam (1971)

Meer dan 100 publicaties (artikelen, boeken) in Nederland en Verenigd Koninkrijk.

1991- 1995 Evangelische Bijbelschool ETS, Doorn 

2004 -2005 Pastorale cursus, Aad van der Sande, Aart Haverkamp, Doorn

1999 – 2013 Diverse Bijbelstudies, Zoeklicht, Ds Theo Niemeijer, Ermelo.

Sociale activiteiten: Diverse bestuursfuncties in maatschappelijke stichtingen en 

verenigingen.