Mijn naam is Anton van de Haar, en inmiddels 43 jaar; ik ben gelukkig getrouwd met Jolanda, en we hebben twee zonen gekregen: Daniël en Micha.

In de zomer van 1998 ben ik tot levend geloof in de Here Jezus Christus gekomen, ik mocht Hem leren kennen als mijn Verlosser en Zaligmaker. In de jaren daarna heb ik me dagelijks intensief in de Bijbel verdiept, en mocht ik groeien in mijn geloof. In 2010 heeft de Here God me in Zijn dienst geroepen om Bijbelstudies voor verschillende tijdschriften en websites te schrijven (onder andere Het Zoeklicht, IB Magazine, Focus op de Bijbel, enzovoort).

 

Het getuigenis van Qumran