Pandemie

Pandemieën veroorzaken vaak veel angst en onzekerheid, maar we hebben een boodshap die machtiger is dan welke pandemie ook.

In de Bijbel belooft de Heere Jezus dat Hij terugkomt en alle dingen nieuw zal maken. Dan is er nooit meer ziekte, dood of verdriet. Gods kinderen mogen dan altijd bij Hem wonen (Openbaring 21 vers 3 tot en met 5)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *