Opname van de heiligen vóór de oordelen

De opname van de heiligen vóór de oordelen

Dit is de titel van een  waardevol boekje dat me werd aangereikt. De titel zegt exact waar het om gaat. De vraag is of we dat goed begrijpen? Wat wordt bijvoorbeeld bedoeld met ‘de opname’ en hoe staat dat in relatie tot ‘oordelen’?

Is het belangrijk dat te weten? Zeker!

Het gaat om de hoopvolle toekomst die christenen hebben. Onze wereld is vol donkerheid en moeite en bovendien is ons leven hier op aarde beperkt. Omdat de zonde de mens gevangen heeft genomen en deze zonde de mens steeds zwaarder neerdrukt en verontreinigt zal de Heere God moeten ingrijpen en de wereld moeten oordelen vanwege al haar zonden. Dat betekent niets minder dat de zondaren gestraft zullen worden. Er is echter redding mogelijk. God gaf Zijn eigen Zoon die de straf voor onze zonden op Zich genomen heeft. Wanneer die oordelen van God komen dan zal de gelovige mens, hij die weet dat Jezus voor hem is gestorven, in een oogwenk van deze aarde weggehaald en in veiligheid gebracht worden. Daarom vindt de ‘opname’ plaats vóór de oordelen die gaan komen. Het is ook belangrijk dat ieder dit weet, want het is de enige weg om te ontkomen aan de dingen die komen gaan. Helder wordt dit alles in dit boekje uit de doeken gedaan. Het is deze hoop die het leven hier en nu kracht kan geven, van harte aanbevolen.

Bestel hier, €3,75

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *