Pinksteren 2018

Zo’n 2000 jaar geleden stond Jeruzalem in het centrum van een ontwikkeling die tot op vandaag doorgaat, de verkondiging van het evangelie. Een boodschap van hoop, van liefde van vergeving van zonde en schuld. Het bracht de wereld genade, alles door het offer dat op Golgotha door Gods Zoon, onze Heere Jezus, werd gebracht.

Jeruzalem staat steeds in het centrum. Deze dagen vanwege het 70 jarig bestaan van de nieuwe staat. De verplaatsing van de ambassade van de VS en niet in de laatste plaats door het geweld dat  Israël aangedaan werd door 40.000 Palestijnen, die het leger van Israël dwongen tot optreden waarbij slachtoffers onvermijdelijk zouden zijn. Hamas zocht dat bewust, want het weet dat daarmee de publieke opinie in de wereld en  het westen in het bijzonder mee gemanipuleerd wordt. Dat bleek maar weer eens waar te zijn, een storm van anti Israël tendenzen waaide weer. Het was en is een demonische geest vol van ongenuanceerde haat.

Heel anders dan de geest die 2000 jaar geleden op de discipelen neerkwam. Het is die Geest van God die ons kracht en inspiratie geeft en ons helpt Gods woord te begrijpen. Het is door die Geest dat we zeker weten, dat de boze geest vol antisemitisme, dat is vol afkeer van God, Zijn naam (Sem) en Zijn Zoon, uiteindelijk tot zwijgen zal worden gebracht. Dat gebeurt wanneer de rechtmatige Koning van Israël vanuit de hemel terugkeert naar Zijn stad, Jeruzalem. Het Pinksterfeest is feest predikt die hoop, die verwachting en het is Gods Geest die ons daarmee troost.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *