Samuël

Video

 

 

Audio

Het feest der feesten, de opstanding van Jezus

Video

 

 

Audio

Goede Vrijdag

Ik heb nagedacht over Goede Vrijdag en de betekenis van het waarom, ‘waarom hebt Gij Mij verlaten?’  naar aanleiding van Mattheüs 27:45-50. Die gedachten deel ik graag met u.

Video

The specified gallery is trashed.

 

 

audio

Opname van de heiligen vóór de oordelen

De opname van de heiligen vóór de oordelen

Dit is de titel van een  waardevol boekje dat me werd aangereikt. De titel zegt exact waar het om gaat. De vraag is of we dat goed begrijpen? Wat wordt bijvoorbeeld bedoeld met ‘de opname’ en hoe staat dat in relatie tot ‘oordelen’?

Is het belangrijk dat te weten? Zeker!

Het gaat om de hoopvolle toekomst die christenen hebben. Onze wereld is vol donkerheid en moeite en bovendien is ons leven hier op aarde beperkt. Omdat de zonde de mens gevangen heeft genomen en deze zonde de mens steeds zwaarder neerdrukt en verontreinigt zal de Heere God moeten ingrijpen en de wereld moeten oordelen vanwege al haar zonden. Dat betekent niets minder dat de zondaren gestraft zullen worden. Er is echter redding mogelijk. God gaf Zijn eigen Zoon die de straf voor onze zonden op Zich genomen heeft. Wanneer die oordelen van God komen dan zal de gelovige mens, hij die weet dat Jezus voor hem is gestorven, in een oogwenk van deze aarde weggehaald en in veiligheid gebracht worden. Daarom vindt de ‘opname’ plaats vóór de oordelen die gaan komen. Het is ook belangrijk dat ieder dit weet, want het is de enige weg om te ontkomen aan de dingen die komen gaan. Helder wordt dit alles in dit boekje uit de doeken gedaan. Het is deze hoop die het leven hier en nu kracht kan geven, van harte aanbevolen.

Bestel hier, €3,75

Exit night enter light

Henri Palon heeft een persoonlijk getuigenis geschreven, ex-verslaving aan rauwe muziek.

Gevangen in banden van satan, maar bevrijdt door Jezus Christus. De titel van het boekje geeft exact aan wat er in zijn leven plaatsvond. Het is een klein boekje, vlot te lezen en kan u of misschien uw kinderen of kleinkinderen een gids ten leven zijn.

Geschreven in een soort tweeluik, te onderscheiden door de kleurstelling van de tekst. De donkere kleur wijst op de nacht, de lichte verwijst naar de weg die in Jezus Christus vrijheid brengt.

Het boekje kost slechts € 3,15. Dus wordt nog net niet weggegeven.

Samen op ontdekkingsreis

Het opvoeden van jongeren is belangrijk voor hun verdere ontwikkeling als mens, liefst als gelovig mens. Als predikant heb ik vaak gezien dat dit zo belangrijke werk aan de kerk werd overgelaten van crèche tot jongerenwerk. Niets is echter belangrijker dan (groot)ouders die hun (klein)kinderen het geloof voorleven en leren.

Hoe doe je dat, vanaf welke leeftijd?

Onze schoondochter heeft met betrekking tot dit onderwerp een collega een belangrijk boek geschreven. Praktische inhoud met voorbeelden en input met ervaringen van anderen. Dat boek gaat over de eerste stapjes van een kind. Ja, al ver voordat de eerste stapjes gezet worden kan een kind de liefde van de Heer leren kennen. Hoe doe je dat? Aisha Meel en Adriëlle Schouten willen je meenemen op die ontdekkingsreis. Zij reiken dit boek aan met korte hoofdstukjes, zeer herkenbare ontwikkelingen waar je samen met peuter en kleuter je voordeel zeker uit kunt halen. Hadden wij vroeger maar zo’n boek, dat zou zeker nuttig en zinvol zijn geweest.

Het boekje ligt in de winkel voor €17,99 ISBN978-90-830455-8-0

Ik raad het je aan, koop zelf, vraag als cadeau, of geef het aan je kinderen die uw kleinkinderen mogen opvoeden.